เกี่ยวกับ tantais.club ซุ้มมือปืนแทนไท Hitman ประเทศไทย

เกี่ยวกับเรา

    ซุ้มมือปืนแทนไท ก่อตั้งขึ้นเมื่อ20กว่าปีที่ผ่านมา'เกิดขึ้นจากอุดมการณ์ทำงานโดยไม่ได้รับค่าตอบแทน แต่มีจุดประสงค์เพื่อกำจัดคนที่มีอุดมการณ์ความคิดต่างเท่านั้น. เมื่อเวลาผ่านไป มีผู้คนให้ความสนใจใช้บริการมากขึ้น เราจึงเปิดรับงานอย่างเต็มตัว โดยใช้ชื่อว่า ซุ้มมือปืนแทนไท (Line id : tantais).

 ขอมูลเพิ่มเติม หรือติดต่อใช้บริการ?

เกี่ยวกับ tantais.club ซุ้มมือปืนแทนไท Hitman ประเทศไทย